Opravy infúzní techniky

Záruční opravy

S poskytnutím náhradního přístroje

Po dohodě s uživatelem odešle výrobce uživateli náhradní servisní přístroj. Namísto vadného přístroje má tedy po dobu opravy uživatel k dispozici servisní přístroj výrobce. Po provedení opravy a vrácení opraveného přístroje uživateli, odešle uživatel výrobci servisní přístroj zpět. K přepravě se zpravidla využívá expresní přepravní služby. Tuto službu objednává a hradí výrobce.

Standardní

Pokud si uživatel nepřeje zaslání náhradního přístroje. Výrobce zajistí převzetí vadného přístroje od uživatele. Oprava přístroje bude provedena do 6 pracovních dní, jinak bude uživatel kontaktován a bude mu nabídnuto zapůjčení servisního přístroje po dobu opravy. K přepravě se zpravidla využívá expresní přepravní služby. Tuto službu objednává a hradí výrobce.
Podmínkou dodržení uvedených termínů je registrace uživatele u výrobce. Registrace je automatická v případě nákupu přístroje uživatelem přímo od výrobce.
V případě nákupu přístroje od jiného dodavatele, požádá uživatel výrobce o provedení registrace.

Pozáruční opravy

Standardní

Uživatel sám odešle výrobci vadný přístroj a uvědomí výrobce o této skutečnosti. Nebo uživatel požádá výrobce o zajištění přepravy vadného přístroje. V tomto případě výrobce k přepravě využívá expresní přepravní služby. Oprava přístroje bude provedena do 6 pracovních dní, jinak bude uživatel kontaktován a bude mu nabídnuto zapůjčení servisního přístroje po dobu opravy. Výrobce může za poskytnutí servisního přístroje účtovat paušální poplatek dle aktuálního ceníku. Dopravu hradí uživatel. Veškeré práce jsou kalkulovány hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku. Použitý materiál je kalkulován samostatně.

S poskytnutím náhradního přístroje

Namísto vadného přístroje má po dobu opravy uživatel k dispozici servisní přístroj výrobce. Na žádost uživatele, výrobce odešle uživateli do 2 pracovních dnů náhradní servisní přístroj. Po provedení opravy a vrácení opraveného přístroje uživateli, odešle uživatel výrobci servisní přístroj zpět. Výrobce může za poskytnutí servisního přístroje účtovat paušální poplatek dle aktuálního ceníku. K přepravě se zpravidla využívá expresní přepravní služby, kterou objednává výrobce a hradí uživatel. Přeprava může být po dohodě s uživatelem zajištěna jiným způsobem. Veškeré práce jsou kalkulovány hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku. Použitý materiál je kalkulován samostatně.
Podmínkou dodržení uvedených termínů je registrace uživatele u výrobce. Registrace je automatická v případě nákupu přístroje uživatelem přímo od výrobce.
V případě nákupu přístroje od jiného dodavatele, požádá uživatel výrobce o provedení registrace.