Přenosný infuzní dávkovač PPS9001S

Přenosný infuzní stříkačkový dávkovač PPS 9001S (přenosná infuzní pumpa PPS 9001S) je určen pro řízenou infuzi kapalin do pacienta pomocí stříkaček pro jedno použití v prostředí jak profesionálních zdravotnických zařízení, tak v prostředí domácí zdravotní péče. Pacientem může být dospělá osoba i dítě.

Parametry infuze lze zadávat v několika režimech dávkování, lze používat různé typy a velikosti stříkaček. Velikost a časové omezení podávaných bolusů a zadání 24-hodinového denního dávkovacího profilu rozšiřují jeho oblast použití. Použití funkce „ZÁMEK“ umožňuje zabránit nežádoucí změně zadaných parametrů infuze.

Dávkovač PPS 9001S se dodává ve standardní PCA verzi. Podle požadavku uživatele lze standardní PCA verzi přenastavit na modifikaci se zjednodušeným ovládáním. V současné době je k použití celkem 5 modifikací se zjednodušeným ovládáním (označené EV1 až EV5). Toto přenastavení může být trvalé nebo jen dočasné. Modifikace se zjednodušeným ovládáním obsahuje pouze některé funkce. Je jednodušší na ovládání a nevyžaduje tolik znalostí obsluhy jako standardní PCA verze.
PODROBNÝ POPIS
DOKUMENTY

Stručný popis:

 • snadno ovladatelný, možnost uzamčení klávesnice
 • především určen k dlouhodobému podávání léčiv
 • možnost poskytnutí léčby v domácím prostředí
 • použití jednorázových stříkaček různých výrobců
 • možnost nošení na těle
 • možnost změny konfigurace podle požadavků uživatele
 • dodáváno volitelné příslušenství
 • možnost zapůjčení dávkovače na vyzkoušení

V případě Vašeho zájmu o zaslání cenové nabídky můžete použít kontaktní formulář ZDE.

Dodávané verze (modifikace):

Přehled funkcí a možností jednotlivých verzí (modifikací) Standardní PCA Modifikace se zjednodušeným ovládáním
EV1 EV2 EV3 EV4 EV5
Dávkování „rychlostní“ (Mode 1)
Dávkování „objemové“ (Mode 2)
Dávkování „bolusové“ (Mode 3)
Bolus (extradávka)
Denní dávkovací profil
Řízená rapid push
Zpětná kontrola průběhu dávkování
Přestavení limitu tlaku uživatelem
Změna konfigurace (budoucí)
Změna používaných stříkaček (budoucí)


Základní parametryNěkteré další parametryVolitelné parametry přístrojů
Hmotnost bez baterií: 140 g Maximální dávkovací rychlost: 25 (100*) ml / h
Hmotnost s bateriemi: cca 180 g Minimální dávkovací rychlost: 1 ml / 24h
Rozměry (D x V x H): 170 x 57 x 25 mm Funkce: zámek
Technická přesnost: ±2 % Funkce: denní dávkovací profil
Stříkačky: 20/ 10/ 5/ 2 ml Funkce: bolus
Doba provozu: cca 180 stříkaček o objemu 20ml při maximální rychlosti Délka základního kroku: 0,175 mm
Napájení přístroje: 2x 1,5V baterie typu AA nebo 2x 1,2V akumulátor typu AA Elektrická bezpečnost: typ CF, krytí IP24
(*podle požadavků zákazníka)
Maximální rychlost (stříkačka 20ml): 25,0 (100,0*) ml/h Bolus – Rychlost podání: max. 150 ml/h
Maximální rychlost (stříkačka 10ml): 15,0 (60,0*) ml/h Bolus – Velikost: 0,1 až 5,0 ml
Maximální rychlost (stříkačka 5ml): 10,0 (40,0*) ml/h Bolus – Lock-out interval: 1 až (15*) min
Maximální rychlost (stříkačka 2ml): 5,0 (20,0*) ml/h Bolus – Doba podání: (1 až 240 s)*
Minimální rychlost (bez rozlišení): 1 ml/24h
(*podle požadavků zákazníka)

Podle požadavků uživatele lze volitelně:

 • použít až 30 typů injekčních stříkaček různých objemů od různých výrobců,
 • změnit konfiguraci dávkovače (např. snížení počtu dávkovacích režimů, …).

Alarmy (vizuální a zvukový):

 • technická závada
 • neodstartovaná infuze
 • okluze systému
 • prázdná stříkačka
 • ukončení infuze (splnění konečné dávky)
 • vybité napájecí články (předchází upozornění)

Bezpečnost provozu přístroje:

 • možnost zpětného ověření nadávkovaného množství a doby dávkování
 • uzamčení přístroje zamezí nežádoucí změně zadaných hodnot
 • řízení dvěma nezávislými mikrokontroléry významně snižuje riziko neřízeného dávkování

Přenosný infuzní stříkačkový dávkovač PPS 9001S je v souladu s normami ČSN EN ISO 13485, ČSN EN 60601-1, ČSN EN 60601-2-24.

Volitelné příslušenství

K přenosným infuzním dávkovačům je možné zakoupit příslušenství.

V případě zájmu, či dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Podrobný popis přístroje:

PPS 9001S je ambulantní stříkačková infuzní pumpa určená pro řízenou infuzi kapalin do pacienta pomocí stříkaček pro jedno použití. Pumpa je určena k použití v prostředí profesionálních zdravotnických zařízeních a v prostředí domácí zdravotní péče. Pacientem může být dospělá osoba i dítě.

PPS 9001S je ambulantní infuzní pumpa typu 5, která kombinuje typ 2 (přerušovaný průtok infuze) a typ 3 (diskrétní podání bolusu). Infuze proto neprobíhá spojitě, ale probíhá přerušovaně po malých krocích. Velikost kroku (tj. nejmenší posunutí jezdce) je 0,175 mm.

PPS 9001S může obsluhovat školený zdravotnický profesionál nebo pacient či jiná osoba po předchozím zaškolení zdravotnickým profesionálem a po seznámení s návodem k použití a metodikou aplikace přístroje.

PPS 9001S je konstruována tak, aby ji pacient mohl nosit na svém těle a aby tak co nejméně narušovala jeho způsob života a současně umožňovala použití široké škály léčiv. Její využití umožňuje poskytovat léčbu i v domácím prostředí. Tím, že pumpa dává pacientům větší volnost pohybu, může zvyšovat kvalitu jejich života. Rozměry přístroje jsou 170 x 57 x 25 mm při hmotnosti cca 180 g včetně vložených baterií.

Pumpa PPS 9001S

 • je určena především k dlouhodobému podávání léčiv, je ji však možno využít i jako náhradu stacionárních lineárních dávkovačů,
 • může pracovat s různými typy jednorázových stříkaček o objemu 2 až 20 ml,
 • umožňuje zadání denního dávkovacího profilu (24 x 1 hodina),
 • umožňuje zadání parametrů bolusu pro infuzi řízenou pacientem (PCA).

Pumpa PPS 9001S nachází uplatnění v mnoha oborech poskytování zdravotní péče. A to zejména, při chemoterapii, podávání antibiotik nebo analgetik pacientům trpícím vážnými bolestmi (nádorová onemocnění, pooperační stavy, apod.), při anestézii, při hormonálních infuzích, v imunologii při podávání imunoglobulinů a při jiných léčbách pomocí infuzí, při kterých je vyžadována spolehlivost, přesnost a přenosnost. Pumpa je vhodná pro subkutánní, intramuskulární a intravenóznímu dávkování léků.

Pumpa PPS 9001S může být použita pro celou oblast ambulantních infuzí:

 • kontinuální infuze,
 • infuze řízené podle času,
 • infuze řízené pacientem (PCA),
 • infuze, které jsou kombinací výše uvedených.

Kontinuální infuze je rozšířena o možnost dávkování podle denního dávkovacího profilu. Dávkovací profil umožňuje použít různé dávkovací rychlosti během zvolených časových intervalů. Počet časových intervalů je 24 a délka každého z nich je právě jedna hodina. Dávkování je pak řízeno podle aktuálního (reálného) času a opakuje se vždy po 24 hodinách.

Při chronické bolesti se požadavky terapie mění v závislosti na intenzitě pacientovy bolesti. Pumpa umožňuje pacientovi, aby mohl v mezích určených lékařem řídit množství dávkovaných analgetik.
Pumpa umožňuje flexibilní léčbu bolesti:

 • jako pumpa s konstantní dávkovací rychlostí při kontinuálním dávkování (kontinuální),
 • jako pacientem řízená pumpa při podávání bolusů (PCA),
 • při kombinaci obou výše uvedených (kontinuální + PCA).

Ke každé pumpě PPS 9001S dodáváme průhledný ochranný plastový kryt. Tento kryt slouží k ochraně samotné pumpy před poškozením, k zamezení nechtěné změny zadaných parametrů pumpy a nechtěné manipulace se stříkačkou.

Volitelné příslušenství dodávané k našim pumpám poskytuje možnost jak jejich spolehlivého upevnění u lůžka pacienta (dva typy přístrojových držáků), tak jejich nošení na těle pacienta (dva typy brašen).

Na základě zkušeností z oblasti vývoje, výroby a používání infuzních pump nabízíme uživatelům několik variant (modifikací) infuzní pumpy PPS 9001S. Naší snahou je, aby stupeň náročnosti ovládání pumpy odpovídal co nejvíce představám a potřebám uživatelů na její použití. Při požadavku uživatele na co nejjednodušší ovládání pumpy nabízíme variantu (modifikace „EV5“), kdy lze používat pouze jednu stříkačku, jejíž velikost je předem stanovena. Pacient po zapnutí pumpy zadá pouze rychlost dávkování a odstartuje infuzi. Pokud je již rychlost dávkování nastavena, stačí po založení stříkačky do pumpy pouze infuzi odstartovat. Na displeji je stále zobrazena rychlost infuze.

Během životnosti pumpy poskytujeme bezplatnou poradenskou činnost. Na přání zákazníka poskytujeme zaškolení obsluhy, i opakovaná.

Dokumenty:

 • CB Test Certificate: ZDE
 • Certifikát ISO 13485 : ZDE
 • ES Certifikát systému úplného zabezpečení jakosti: ZDE
 • Prohlášení o shodě: ZDE
 • CZ Manuál ZDE