Pravidelná kontrola (PBTK)

Doporučená perioda provádění pravidelné bezpečnostně technické kontroly je 12 měsíců.

Pravidelná bezpečnostně technická kontrola (PBTK) se provádí dle zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména dle §64 až §66.

Po dohodě s uživatelem, výrobce provede PBTK buď přímo v prostorách uživatele nebo uživatel odešle přístroje výrobci. Uživatel také může požádat výrobce o zajištění dopravy přístrojů na PBTK. V tomto případě výrobce k přepravě využívá expresní přepravní služby. Tuto službu objednává výrobce a hradí uživatel. Závady zjištěné během PBTK mohou být po dohodě s uživatelem ihned opraveny.


Cena za pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu:

 1. Cena za kontrolu.
  1. Základní sazba pro jeden kus přístroje sestává z položek:
   • provedení kontroly přístroje
   • vystavení protokolu
  2. Sazba za větší počet přístrojů najednou – při větším počtu kontrolovaných přístrojů najednou
   se cena za vystavení protokolu účtuje jen jednou a výsledná cena sestává z položek:
   • počet kontrolovaných přístrojů násobený cenou za provedení kontroly jednoho přístroje
   • vystavení protokolu
 2. Cena za dopravu.
 3. Cena za případnou opravu:
  • hodinová sazba účtovaná za práci
  • materiál použitý na opravu
  • u oprav během záruční doby je oprava zdarma

Zapůjčení náhradního přístroje

Zapůjčení náhradního přístroje. Po dobu provádění PBTK v případě potřeby na žádost uživatele poskytujeme uživateli zapůjčení náhradního přístroje. Zapůjčení se týká infuzních pump PPS 9001 a PPS 9001S. Postup je následující: Napřed odešleme uživateli náhradní servisní přístroj. Následně po jeho přijetí nám odešle uživatel přístroj na PBTK. Po provedení kontroly a vrácení přístroje zpět uživateli, nám uživatel odešle servisní přístroj zpátky. Za poskytnutí servisního přístroje můžeme účtovat paušální poplatek dle aktuálního ceníku. K přepravě se zpravidla využívá expresní přepravní služby. Tuto službu objednáváme my jako výrobce a hradí ji uživatel. Přeprava může být po dohodě s uživatelem zajištěna také jiným způsobem.